Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 1.2.1c Onderzoek naar een effectievere inzet van onze (digitale) mogelijkheden om met burgers te communiceren.

19. 1.2.1c Onderzoek naar een effectievere inzet van onze (digitale) mogelijkheden om met burgers te communiceren.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
50 %

Planning
Einddatum: 23-09-2019

Inzetten van technologie om mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.Toelichting

Het onderzoek naar de inzet van de communicatiekanalen is inmiddels gestart.  Uit de eerste resultaten blijkt dat de middelenmix voldoende is om aan de behoefte te voldoen van onze inwoners. Wel is geconstateerd dat er op onderdelen sprake is van overlap. Zo wordt bijvoorbeeld de gemeenteapp gebruikt voor meldingen terwijl dit ook kan op de mobiele website.  Het lopende project Meldingen Openbare Ruimte (MOR) wordt door ons ook betrokken bij het onderzoek naar het gebruik van de kanalen.  Verschillende scenario's worden uitgewerkt waaronder een track and trace en het voorkomen van dubbele meldingen. De oplevering van het totaal hebben wij daarom verschoven naar oktober 2019.

G
Kwaliteit
09-07-2019

Het onderzoek naar de inzet van de communicatiekanalen is inmiddels gestart.  Uit de eerste resultaten blijkt dat de middelenmix voldoende is om aan de behoefte te voldoen van onze inwoners. Wel is geconstateerd dat er op onderdelen sprake is van overlap. Zo wordt bijvoorbeeld de gemeenteapp gebruikt voor meldingen terwijl dit ook kan op de mobiele website.  Het lopende project Meldingen Openbare Ruimte (MOR) wordt door ons ook betrokken bij het onderzoek naar het gebruik van de kanalen.  Verschillende scenario's worden uitgewerkt waaronder een track and trace en het voorkomen van dubbele meldingen. De oplevering van het totaal hebben wij daarom verschoven naar september 2019.


25-03-2019

Het onderzoek naar de inzet van de communicatiekanalen is inmiddels gestart. Op basis van de resultaten (verwacht tweede kwartaal 2019) daarvan zal het college keuzes maken wanneer welk kanaal wordt ingezet.


31-01-2019

Het onderzoek naar de inzet van de communicatiekanalen is inmiddels gestart. Op basis van de resultaten (verwacht tweede kwartaal 2019) daarvan zal het college keuzes maken wanneer welk kanaal wordt ingezet.


G
Tijd
G
Geld