Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 1.2.1b Uitvoeren van een nieuwe meting burgerpeiling "Waar staat je Gemeente".

19. 1.2.1b Uitvoeren van een nieuwe meting burgerpeiling "Waar staat je Gemeente".
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
25 %

Planning
Einddatum: 29-09-2019

Actuele meting en meer detaillering wijken dan de meting in 2017.

Sturingsinformatie voor nieuw beleid.

Toelichting

G
Kwaliteit

De 2-jaarlijkse burgerpeiling vormt een basismeting met het "Waar staat je gemeente" uitgangspunt zodat de uitslagen van deelnemende gemeenten goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Maatwerk qua vragen en doelgroepenmetingen is mogelijk en in Albrandswaard gewenst vanwege het verschillende demografische karakter van onze 3 woonkernen Portland, Rhoon en Poortugaal. Een extern bureau wordt hiervoor ingeschakeld conform de eerdere uitgevoerde meting. Het onderzoek start in september 2019.

19-06-2019

De 2-jaarlijkse burgerpeiling vormt een basismeting met het "Waar staat je gemeente" uitgangspunt zodat de uitslagen van deelnemende gemeenten goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Maatwerk qua vragen en doelgroepenmetingen is mogelijk en in Albrandswaard gewenst vanwege het verschillende demografische karakter van onze 3 woonkernen Portland, Rhoon en Poortugaal. Een extern bureau wordt hiervoor ingeschakeld conform de eerdere uitgevoerde meting. Het onderzoek start na de zomervakantie 2019.


19-03-2019

De 2-jaarlijkse burgerpeiling vormt een basismeting met het "Waar staat je gemeente" uitgangspunt zodat de uitslagen van deelnemende gemeenten goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Maatwerk qua vragen en doelgroepenmetingen is mogelijk en in Albrandswaard gewenst vanwege het verschillende demografische karakter van onze 3 woonkernen Portland, Rhoon en Poortugaal. Een extern bureau wordt hiervoor ingeschakeld conform de eerdere uitgevoerde meting.


29-01-2019

De 2-jaarlijkse burgerpeiling vormt een basismeting met het "Waar staat je gemeente" uitgangspunt zodat de uitslagen van deelnemende gemeenten goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Maatwerk qua vragen en doelgroepenmetingen is mogelijk en in Albrandswaard gewenst vanwege het verschillende demografische karakter van onze 3 woonkernen Portland, Rhoon en Poortugaal. Een extern bureau wordt hiervoor ingeschakeld conform de eerdere uitgevoerde meting.


G
Tijd

We gaan uit van een meting na de zomervakantieperiode en liggen op koers.

G
Geld

Er is budget beschikbaar voor een basismeting. Aanvullende vragen en doelgroepenmetingen brengen een beperkte kostenverhoging met zich mee.