Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 1.2.1a Opstellen businesscase thuisbezorgen paspoorten en rijbewijzen.

19. 1.2.1a Opstellen businesscase thuisbezorgen paspoorten en rijbewijzen.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
Voltooid

Planning
Einddatum: 29-06-2019

 

Dienstverlening op de plek en het moment waarop inwoners daar behoefte aan hebben.Toelichting

In het eerste kwartaal van 2019 wordt er gewerkt aan het opstellen van een business case voor het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen. Uit de berekeningen op basis van de ervaringen in de gehouden pilotes in andere gemeenten blijkt dat er forse kosten mee gemoeid zijn. Vooralsnog kiezen wij ervoor dit speerpunt niet verder ter hand te nemen.

G
Kwaliteit
25-03-2019

In het eerste kwartaal van 2019 wordt er gewerkt aan het opstellen van een business case voor het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen. Uit de eerste berekeningen op basis van de ervaringen in de gehouden pilotes in andere gemeenten blijkt dat er forse kosten mee gemoeid zijn. In de Voorjaarsnota komen wij hier op terug.


31-01-2019

In het eerste kwartaal van 2019 wordt er gewerkt aan het opstellen van een business case voor het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen. Afhankelijk van de uitkomsten kan voor de zomer een besluit worden genomen over het al dan niet invoeren daarvan.


G
Tijd
G
Geld