Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 1.1.3b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.

19. 1.1.3b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Witte Jolanda, de

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Inwoners betrekken bij de veiligheid van hun woonomgeving en vergroten van de meldingsbereidheid.Toelichting

In 2019 worden de volgende bewonersinitiatieven uitgevoerd/ gefaciliteerd ten behoeve van (vroeg)signalering en preventie in de wijken.
Stimuleren van initiatieven:
-WhatsApp-groepen: ongeveer 6000 inwoners houden elkaar via de WhatsApp op de hoogte over verdachte situaties in de wijk.  Dit initiatief wordt door de gemeente gefaciliteerd met WhatsApp-borden in de wijk, WhatspApp-stickers (voor het raam) en een communicatietraject (met frequente aandacht voor dit onderwerp).
- Buurtpreventieteam Rhoon: ook wel gezien als de door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk. De zichtbaarheid en actieve bijdrage (signaleringsfunctie) van deze teams hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel van inwoners.
- Buurt Bestuurt: comités bestaande uit inwoners, politie en boa’s die de actuele veiligheidsproblemen in de wijken bespreken. Op dit moment is  alleen Buurt Bestuurt Portland actief. Buurt Bestuurt Poortugaal en Rhoon hebben afgesproken bij elkaar te komen indien er behoefte is aan een comité overleg.
- Buurtnetwerk Poortugaal: bestaat uit professionals en vertegenwoordigers van bewonersgroepen die zich inzetten voor de problemen/kansen in de wijk Poortugaal. De focus binnen deze groep ligt op het verbinden en het oppakken van actuele onderwerpen in Poortugaal.  Op 15 april is de eerste bijeenkomst van 2019 geweest waar de gemeente ook bij was.
 In het eerste kwartaal is ook de behoefte gepeild voor een Buurtnetwerk in Rhoon. I.v.m. onvoldoende animo wordt er geen netwerk opgezet in Rhoon.
- Wijkschouw: in de drie dorpskernen worden ook dit jaar wijkschouwen georganiseerd om de onregelmatigheden samen (professionals en inwoners) te signaleren en te kijken naar passende oplossingen. Op 22 mei is er een wijkschouw georganiseerd in Poortugaal en op 1 juli in Rhoon.
- BuurTent: in de wijk wordt een tent geplaats om bewoners te spreken over veiligheid en veiligheidsbeleving in de wijk. Op 5 juli is er een BuurTent actie geweest in Portland.

Communicatie:
Op social media (Facebook en Twitter van gemeente Albrandswaard en Wijkregie Albrandswaard) wordt er dit jaar weer frequent gecommuniceerd over veiligheidsthema’s om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Ook komen er themapagina's in de Schakel en in de digitale nieuwsbrief in het kader van bijvoorbeeld de zomeroffensief en de week van de veiligheid.
De komende periode ligt de nadruk op de Week van de Veiligheid en het Donkere Dagen Offensief waarbij verschillende veiligheidsthema's de revue passeren.

G
Kwaliteit
24-06-2019

In 2019 worden de volgende bewonersinitiatieven uitgevoerd/ gefaciliteerd ten behoeve van (vroeg)signalering en preventie in de wijken.
Stimuleren van initiatieven:
-WhatsApp-groepen: ongeveer 6000 inwoners houden elkaar via de WhatsApp op de hoogte over verdachte situaties in de wijk.  Dit initiatief wordt door de gemeente gefaciliteerd met WhatsApp-borden in de wijk, WhatspApp-stickers (voor het raam) en een communicatietraject (met frequente aandacht voor dit onderwerp).
- Buurtpreventieteam Rhoon: ook wel gezien als de door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk. De zichtbaarheid en actieve bijdrage (signaleringsfunctie) van deze teams hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel van inwoners.
- Buurt Bestuurt: comités bestaande uit inwoners, politie en boa’s die de actuele veiligheidsproblemen in de wijken bespreken. Op dit moment is  alleen Buurt Bestuurt Portland actief. Buurt Bestuurt Poortugaal en Rhoon hebben afgesproken bij elkaar te komen indien er behoefte is aan een comité overleg.
- Buurtnetwerk Poortugaal: bestaat uit professionals en vertegenwoordigers van bewonersgroepen die zich inzetten voor de problemen/kansen in de wijk Poortugaal. De focus binnen deze groep ligt op het verbinden en het oppakken van actuele onderwerpen in Poortugaal.  In het eerste kwartaal is de behoefte gepeild voor een Buurtnetwerk in Rhoon. I.v.m. onvoldoende animo wordt er geen netwerk opgezet in Rhoon.
- Wijkschouw: in de drie dorpskernen worden ook dit jaar wijkschouwen georganiseerd om de onregelmatigheden samen (professionals en inwoners) te signaleren en te kijken naar passende oplossingen.

Communicatie:
Op social media (Facebook en Twitter van gemeente Albrandswaard en Wijkregie Albrandswaard) wordt er dit jaar weer frequent gecommuniceerd over veiligheidsthema’s om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Ook komen er themapagina's in de Schakel in het kader van bijvoorbeeld de zomeroffensief en de week van de veiligheid.


19-03-2019

In 2019 worden de volgende bewonersinitiatieven uitgevoerd/ gefaciliteerd ten behoeve van (vroeg)signalering en preventie in de wijken.
Stimuleren van initiatieven:
-WhatsApp-groepen: ongeveer 6000 inwoners houden elkaar via de WhatsApp op de hoogte over verdachte situaties in de wijk.  Dit initiatief wordt door de gemeente gefaciliteerd met WhatsApp-borden in de wijk, WhatspApp-stickers (voor het raam) en een communicatietraject (met frequente aandacht voor dit onderwerp).
- Buurtpreventieteam Rhoon-Noord: ook wel gezien als de door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk. De zichtbaarheid en actieve bijdrage (signaleringsfunctie) van deze teams hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel van inwoners.
- Buurt Bestuurt: comités bestaande uit inwoners, politie en boa’s die de actuele veiligheidsproblemen in de wijken bespreken.
- Buurtnetwerk Poortugaal: bestaat uit professionals en vertegenwoordigers van bewonersgroepen die zich inzetten voor de problemen/kansen in de wijk Poortugaal. De focus binnen deze groep ligt op het verbinden en het oppakken van actuele onderwerpen in Poortugaal.  In het eerste kwartaal wordt ook de behoefte gepeild voor een Buurtnetwerk in Rhoon.
- Wijkschouw: in de drie dorpskernen worden ook dit jaar wijkschouwen georganiseerd om de onregelmatigheden samen (professionals en inwoners) te signaleren en te kijken naar passende oplossingen.

Communicatie:
Op social media (Facebook en Twitter van gemeente Albrandswaard en Wijkregie Albrandswaard) wordt er dit jaar weer frequent gecommuniceerd over veiligheidsthema’s om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Ook komen er themapagina's in de Schakel in het kader van bijvoorbeeld de zomeroffensief en de week van de veiligheid.


01-02-2019

In 2019 worden de volgende bewonersinitiatieven uitgevoerd te behoeve van (vroeg)signalering en preventie in de wijken.
Stimuleren van initiatieven:
-WhatsApp-groepen: ongeveer 6000 inwoners houden elkaar via de WhatsApp op de hoogte over verdachte situaties in de wijk.  Dit initiatief wordt door de gemeente gefaciliteerd met WhatsApp-borden in de wijk, WhatspApp-stickers (voor het raam) en een communicatietraject (met frequente aandacht voor dit onderwerp).
- Buurtpreventieteam Rhoon-Noord: ook wel gezien als de door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk. De zichtbaarheid en actieve bijdrage (signaleringsfunctie) van deze teams hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel van inwoners.
- Buurt Bestuurt: comités bestaande uit inwoners, politie en boa’s die de actuele veiligheidsproblemen in de wijken bespreken.
- Buurtnetwerk Poortugaal: bestaat uit professionals en vertegenwoordigers van bewonersgroepen die zich inzetten voor de problemen/kansen in de wijk Poortugaal. De focus binnen deze groep ligt op het verbinden en het oppakken van actuele onderwerpen in Poortugaal.  In het eerste kwartaal wordt ook de behoefte gepeild voor een Buurtnetwerk in Rhoon.
- Wijkschouw: in de drie dorpskernen worden ook dit jaar wijkschouwen georganiseerd om de onregelmatigheden samen (professionals en inwoners) te signaleren en te kijken naar passende oplossingen.

Communicatie:
Op social media (Facebook en Twitter van gemeente Albrandswaard en Wijkregie Albrandswaard) wordt er dit jaar weer frequent gecommuniceerd over veiligheidsthema’s om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Ook komen er themapagina's in de Schakel in het kader van bijvoorbeeld de zomeroffensief en de week van de veiligheid.


G
Tijd
G
Geld