Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s, jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams.

19. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s, jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Witte Jolanda, de

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Netwerken, integraal handelen en verbeteren van het veiligheidsgevoel.Toelichting

Om de samenwerking tussen de politie, boa's, jongerenwerk. buurt bestuurt comités en buurtpreventieteam te optimaliseren worden de volgende overleggen (op reguliere basis) door de gemeente voortgezet:
- Werkgroep sociale veiligheid: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's en RET om de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid met elkaar te bespreken en integraal acties uit te voeren.
- Werkgroep jeugdoverlast: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's, GOSA regisseur om jeugdoverlast in Albrandswaard te bespreken en daar waar nodig elkaar te versterken.
- Overleg Actieplan Veilig met de politie: elke maand wordt er kritische gekeken naar de veiligheidscijfers en worden de bijbehorende acties besproken (als onderdeel van het integraal uitvoeringsprogramma).

Ook worden de actieve bewonersgroepen en acties in de wijken ondersteund, denk aan bijv. het buurtpreventieteam en Wijkforum Plan Landweg. De focus ligt weer op het verbinden en efficiënt oppakken van problemen/kansen in de wijk.
Indien er wensen en/of behoeften ontstaan vanuit de samenleving en/of vanuit organisaties, dan wordt de samenwerking ook opgezocht om een effectief en efficiënt resultaat integraal op te leveren. De gemeente sluit regelmatig aan bij overleggen van Wijkforum Plan Landweg, Buurt Bestuurt en het buurtpreventieteam.

 

G
Kwaliteit
24-06-2019

Om de samenwerking tussen de politie, boa's, jongerenwerk. buurt bestuurt comités en buurtpreventieteam te optimaliseren worden de volgende overleggen (op reguliere basis) door de gemeente voortgezet:
- Werkgroep sociale veiligheid: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's en RET om de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid met elkaar te bespreken en integraal acties uit te voeren.
- Werkgroep jeugdoverlast: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's, GOSA regisseur om jeugdoverlast in Albrandswaard te bespreken en daar waar nodig elkaar te versterken.
- Overleg Actieplan Veilig met de politie: elke maand wordt er kritische gekeken naar de veiligheidscijfers en worden de bijbehorende acties besproken (als onderdeel van het integraal uitvoeringsprogramma).

Ook worden de actieve bewonersgroepen en acties in de wijken ondersteund, denk aan bijv. het buurtpreventieteam en Wijkforum Plan Landweg. De focus ligt weer op het verbinden en efficiënt oppakken van problemen/kansen in de wijk.
Indien er wensen en/of behoefte ontstaan vanuit de samenleving en/of vanuit organisaties, dan wordt de samenwerking ook opgezocht om een effectief en efficiënt resultaat integraal op te leveren.

 


19-03-2019

Om de samenwerking tussen de politie, boa's, jongerenwerk. buurt bestuurt comités en buurtpreventieteam te optimaliseren worden de volgende overleggen (op reguliere basis) door de gemeente voortgezet:
- Werkgroep sociale veiligheid: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's en RET om de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid met elkaar te bespreken en integraal acties uit te voeren.
- Werkgroep jeugdoverlast: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's, GOSA regisseur om jeugdoverlast in Albrandswaard te bespreken en daar waar nodig elkaar te versterken.
- Overleg Actieplan Veilig met de politie: elke maand wordt er kritische gekeken naar de veiligheidscijfers en worden de bijbehorende acties besproken (als onderdeel van het integraal uitvoeringsprogramma).

Ook worden de actieve bewonersgroepen en acties in de wijken ondersteund, denk aan bijv. het buurtpreventieteam en Wijkforum Plan Landweg. De focus ligt weer op het verbinden en efficiënt oppakken van problemen/kansen in de wijk.

 


01-02-2019

Om de samenwerking tussen de politie, boa's, jongerenwerk. buurt bestuurt comités en buurtpreventieteam te optimaliseren worden de volgende overleggen (op reguliere basis) door de gemeente voortgezet:
- Werkgroep sociale veiligheid: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's en RET om de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid met elkaar te bespreken en integraal acties uit te voeren.
- Werkgroep jeugdoverlast: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's, GOSA regisseur om jeugdoverlast in Albrandswaard te bespreken en daar waar nodig elkaar te versterken.
- Overleg Actieplan Veilig met de politie: elke maand wordt er kritische gekeken naar de veiligheidscijfers en worden de bijbehorende acties besproken (als onderdeel van het integraal uitvoeringsprogramma).

Ook worden de actieve bewonersgroepen en acties in de wijken ondersteund, denk aan bijv. het buurtpreventieteam en Wijkforum Plan Landweg. De focus ligt weer op het verbinden en efficiënt oppakken van problemen/kansen in de wijk.

 


G
Tijd
G
Geld