Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 1.1.2a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik.

19. 1.1.2a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Witte Jolanda, de

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Inspelen op actuele thema’s en terugdringen van overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

In samenwerking met Stichting Welzijn Albrandswaard wordt jaarlijks een planning gemaakt gericht op jongeren, ouders, verenigingen en instellingen.Toelichting

In 2019 wordt de samenwerking met Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) voortgezet:
Het eerste kwartaal staat in het teken ‘lekker in je vel”.
Het tweede kwartaal staat in het teken van “veilig leven”, kijkend naar veilig leven wordt de focus gelegd op het thema alcohol(gebruik).
Het derde kwartaal staat in het teken van “gezond leven”, hierbij staat het thema drugs(preventie) centraal. Tijdens de Week van de Veiligheid wordt de dag van de Alcoholpreventie georganiseerd om dit thema extra onder de aandacht te brengen bij de jeugd.
Het vierde kwartaal staat in het teken van ''meedoen''.

Elk kwartaal worden acties ondernomen en activiteiten georganiseerd om het betreffende thema onder de aandacht te brengen bij de verschillende doelgroepen (bijv. jongeren, ouders. sportverenigingen met een kantine).
Deze acties en activiteiten worden middels stukken in de krant, social media, WhatsApp, flyers en posters onder de aandacht gebracht. Op de website van het jongerenwerk ( www.jongerenwerkalbrandswaard.nl/preventie-albrandswaard) worden de recente berichten gedeeld.

G
Kwaliteit
24-06-2019

In 2019 wordt de samenwerking met Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) voortgezet:
Het eerste kwartaal staat in het teken ‘lekker in je vel”.
Het tweede kwartaal staat in het teken van “veilig leven”, kijkend naar veilig leven wordt de focus gelegd op het thema alcohol(gebruik).
Het derde kwartaal staat in het teken van “gezond leven”, hierbij staat het thema drugs(preventie) centraal.
Het vierde kwartaal staat in het teken van ''meedoen''.

Elk kwartaal worden acties ondernomen en activiteiten georganiseerd om het betreffende thema onder de aandacht te brengen bij de verschillende doelgroepen (bijv. jongeren, ouders. sportverenigingen met een kantine).
Deze acties en activiteiten worden middels stukken in de krant, social media, WhatsApp, flyers en posters onder de aandacht gebracht.


19-03-2019

In 2019 wordt de samenwerking met Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) voortgezet:
Het eerste kwartaal staat in het teken ‘lekker in je vel”.
Het tweede kwartaal staat in het teken van “veilig leven”, kijkend naar veilig leven wordt de focus gelegd op het thema alcohol(gebruik).
Het derde kwartaal staat in het teken van “gezond leven”, hierbij staat het thema drugs(preventie) centraal.
Het vierde kwartaal staat in het teken van ''meedoen''.


01-02-2019

In 2019 wordt de samenwerking met Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) voortgezet:
Het eerste kwartaal staat in het teken ‘lekker in je vel”.
Het tweede kwartaal staat in het teken van “veilig leven”, kijkend naar veilig leven wordt de focus gelegd op het thema alcohol(gebruik).
Het derde kwartaal staat in het teken van “gezond leven”, hierbij staat het thema drugs(preventie) centraal.
Het vierde kwartaal staat in het teken van ''meedoen''.


G
Tijd
G
Geld