Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 1.1.1a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners (groepen) en integraal werken met veiligheidspartners.

19. 1.1.1a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners (groepen) en integraal werken met veiligheidspartners.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Witte Jolanda, de

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019


Proactieve houding voor het terugdringen van high impact crimes, auto- en fietsdiefstallen. 

Verbetering van het veiligheidsgevoel.
Toelichting

Indien er sprake is van een ´hotspot´, wordt er vanuit de gemeente (in samenwerking met de veiligheidspartners) de volgende middelen ingezet:
- Inzet particuliere beveiliging (in overleg met de politie)
- Inzet Mobiele Camera Unit (in overleg met de politie)
- BuurTent-actie: tent in de wijk i.s.m.  de woningbouwvereniging, politie en bewonersgroepen waar inwoners hun vragen kunnen stellen (bijv. i.h.k.v. inbraakpreventie)
- Besmettingsbrief: deze brief wordt verspreid onder de inwoners van een straat of buurt waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Het doel hiervan is om mensen bewust te maken van inbraakrisico en hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen.
- Wijkschouw: in samenwerking met de politie, woningbouwvereniging en de bewoners worden de aandachtlocaties in de wijk bekeken met oog op passende oplossingen.

G
Kwaliteit
24-06-2019

Indien er sprake is van een ´hotspot´, wordt er vanuit de gemeente (in samenwerking met de veiligheidspartners) de volgende middelen ingezet:
- Inzet particuliere beveiliging (in overleg met de politie)
- Inzet Mobiele Camera Unit (in overleg met de politie)
- BuurTent-actie: tent in de wijk i.s.m.  de woningbouwvereniging, politie en bewonersgroepen waar inwoners hun vragen kunnen stellen (bijv. i.h.k.v. inbraakpreventie)
- Besmettingsbrief: deze brief wordt verspreid onder de inwoners van een straat of buurt waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Het doel hiervan is om mensen bewust te maken van inbraakrisico en hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen.
- Wijkschouw: in samenwerking met de politie, woningbouwvereniging en de bewoners worden de aandachtlocaties in de wijk bekeken met oog op passende oplossingen.


19-03-2019

Indien er sprake is van een ´hotspot´, wordt er vanuit de gemeente (in samenwerking met de veiligheidspartners) de volgende middelen ingezet:
- Inzet particuliere beveiliging (in overleg met de politie)
- Inzet Mobiele Camera Unit (in overleg met de politie)
- BuurTent-actie: tent in de wijk i.s.m.  de woningbouwvereniging, politie en bewonersgroepen waar inwoners hun vragen kunnen stellen (bijv. i.h.k.v. inbraakpreventie)
- Besmettingsbrief: deze brief wordt verspreid onder de inwoners van een straat of buurt waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Het doel hiervan is om mensen bewust te maken van inbraakrisico en hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen.
- Wijkschouw: in samenwerking met de politie, woningbouwvereniging en de bewoners worden de aandachtlocaties in de wijk bekeken met oog op passende oplossingen.


01-02-2019

Indien er sprake is van een ´hotspot´, wordt er vanuit de gemeente (in samenwerking met de veiligheidspartners) de volgende middelen ingezet:
- Inzet particuliere beveiliging (in overleg met de politie)
- Inzet Mobiele Camera Unit (in overleg met de politie)
- BuurTent-actie: tent in de wijk i.s.m.  de woningbouwvereniging, politie en bewonersgroepen waar inwoners hun vragen kunnen stellen (bijv. i.h.k.v. inbraakpreventie)
- Besmettingsbrief: deze brief wordt verspreid onder de inwoners van een straat of buurt waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Het doel hiervan is om mensen bewust te maken van inbraakrisico en hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen.
- Wijkschouw: in samenwerking met de politie, woningbouwvereniging en de bewoners worden de aandachtlocaties in de wijk bekeken met oog op passende oplossingen.


G
Tijd
G
Geld