Denken, durven en doen, werk in uitvoering!

Voor u ligt het CollegeWerkProgramma 2022-2026 'Denken, durven en doen, werk in uitvoering!' In dit werkprogramma laten wij u zien waar wij als college van de gemeente Albrandswaard de komende vier jaar mee aan de slag gaan, maar nog belangrijker hoe wij dat samen met de inwoners doen.
Open en transparant over onze voornemens  en duidelijk over de mogelijkheden van inbreng door onze inwoners over onze plannen. Samen denken in mogelijkheden en oplossingen. We laten zien hoe we met de opbrengst aan de slag gaan.

Albrandswaard is dé plek waar iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren. Daar zetten wij ons als college voor in, samen met de gemeenteraad en onze inwoners. 'Denken, durven en doen, werk in uitvoering!' is ons motto hierbij, met een frisse blik op het lokaal bestuur.

College van Albrandswaard:

Jolanda de Witte, burgemeester, portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie.
Richard Polder, wethouder Ruimtelijke Ordening, Woningbouw, Duurzaamheid en Buitenruimte.
Mario Bianchi, wethouder Financiën, Economie & Werk, Bedrijfsvoering & Dienstverlening, Afval, Mobiliteit en Sport.
Mieke van Ginkel, wethouder Welzijn, Wonen, Zorg, Cultuur en Educatie.