Uitgaven

32,44%
€ -16.445.030,00
32,44% Complete

Inkomsten

1,66%
€ 842.673,00
1,66% Complete

Saldo

0%
€ -15.602.357,00

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Uitgaven

32,44%
€ -16.445.030,00
32,44% Complete

Inkomsten

1,66%
€ 842.673,00
1,66% Complete

Saldo

0%
€ -15.602.357,00

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Albrandswaard is en blijft zelfstandig. Om dit te bereiken is samenwerking belangrijk en cruciaal. Samenwerken doen wij niet alleen met inwoners, bedrijven en instellingen maar ook met onze buurgemeenten en andere overheden. Met deze partners gaan we er ook voor zorgen dat regelgeving tot een minimum beperkt blijft.

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Missie

Met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een veilige woon- en leefomgeving realiseren. Het beleid op dit terrein bedenken we met hen en voeren we samen uit. We ondersteunen inwoners en ondernemers bij de realisatie van initiatieven en stimuleren zelforganisatie. Samen gaan we voor een veilig Albrandswaard.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1 Inbraken & diefstallen

Terug naar navigatie - 1.1.1 Inbraken & diefstallen

Minder woning- en auto-inbraken, autodiefstallen en straatroven in Albrandswaard. Bewustwording stimuleren van inwoners voor de eigen invloed op veiligheid

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Alcohol & drugs

Terug naar navigatie - 1.1.2 Alcohol & drugs

Een afname van het alcohol- en drugsgebruik in Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.1.3 (Veiligheids)participatie

Terug naar navigatie - 1.1.3 (Veiligheids)participatie

Optimaal functionerende buurtpreventieteams, buurt bestuurt comités,  en andere bewonersinitiatieven.

Zo gaan we dat doen

1.1.5 Senioren en Veiligheid

Terug naar navigatie - 1.1.5 Senioren en Veiligheid

Brandveiligheid  (senioren)woningen in de gemeente verhogen

Zo gaan we dat doen

1.2. Algemeen bestuur

1.2. Algemeen bestuur

Terug naar navigatie - 1.2. Algemeen bestuur

Missie

Iedere inwoner en partner levert op basis van zijn of haar mogelijkheden een bijdrage aan de vitaliteit van de Albrandswaardse samenleving. Initiatieven van onze inwoners stimuleren en faciliteren wij maximaal. Wij zijn een integer bestuur en leggen op transparante wijze verantwoording af over de genomen besluiten. De kwaliteit van de voorstellen wordt op een hoger plan gebracht ter verbetering van het debat in college en raad.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.1 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.2.1 Dienstverlening

Hoogwaardige dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en instellingen door zoveel mogelijk producten digitaal aan te bieden en af te handelen. Wij combineren dit met  een persoonlijke en herkenbare dienstverlening aan een balie of  “aan huis”.  Onze gemeente is goed bereikbaar op verschillende manieren (telefonisch, balie, digitaal (via website, gemeente-app en social media). Wij maken het initiatiefnemers die zich inzetten voor de lokale samenleving zo makkelijk mogelijk door kritisch te kijken naar lokale en landelijke wet- en regelgeving.

Zo gaan we dat doen

1.2.2 Communicatie

Terug naar navigatie - 1.2.2 Communicatie

Inwoners, bedrijven en instellingen weten waar het college aan werkt en met welke partijen wordt samengewerkt.

Een open dialoog is daarbij hét uitgangspunt, ook als het gaat om lastige vraagstukken. Burgers, inwoners en bedrijven hebben vertrouwen in het handelen van het gemeentebestuur. Inwoners kunnen er op rekenen dat de (voorbereiding van) besluitvorming open, transparant en kwalitatief hoogwaardig is.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma                                                   Openbare orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020
Lasten 18.596.041 16.185.156 16.445.030 16.117.967 16.144.626 16.190.628
Baten -1.622.151 -447.551 -628.173 -512.559 -467.801 -463.733
Saldo baten en lasten 16.973.891 15.737.605 15.816.857 15.605.408 15.676.825 15.726.895
Toevoeging reserve 398.596 0 0 0 0 0
Onttrekking reserve -143.151 -51.219 -214.500 -95.000 -75.000 -75.000
Totaal programma 1 17.229.336 15.686.386 15.602.357 15.510.408 15.601.825 15.651.895

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
  2. Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
  3. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
  4. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
  5. Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 17 jaar.
  6. Het aantal harde kern jongeren per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 24 jaar.
  7. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
  8. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)